VILKÅR OG BETINGELSER

Betingelser for brug

Før du bruger dette websted, skal du læse vilkårene for brug, der er beskrevet nedenfor. Ved at bruge dette websted accepterer du at være bundet af disse brugsbetingelser. offersland.net og deres tilknyttede selskaber forbeholder sig retten til at revidere brugsbetingelserne til enhver tid uden varsel og ved at bruge dette websted efter revisionen af brugsbetingelserne accepterer du at være bundet af sådanne ændringer. Hvis du finder, at brugsbetingelserne er uacceptable, skal du straks afslutte din brug af dette websted.

1. Ingen repræsentation eller garanti

1.1 Dokumenter, grafik og billeder, der er offentliggjort på dette websted, kan indeholde unøjagtigheder eller typografiske fejl. Derudover forbeholder vi os retten til at ændre eller afslutte, når som helst, uanset af hvilken som helst grund, tilbudet service.net og informationerne på dette websted uden varsel, uden ansvar over for dig, enhver anden bruger eller tredjepart. Vi forbeholder os ret til at ændre disse brugsbetingelser og fortrolighedspolitik til enhver tid uden varsel. Vi forpligter os ikke til at opdatere oplysningerne på dette websted. følgelig I DET OMFANG, LOVEN TILLADER, LEVERES INFORMATION PÅ DETTE WEBSTED "SOM DEN ER" UDEN GARANTI AF NOGEN ART, ENTEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-OVERTRÆDELSE. offersland.net FRASKRIVER SIG ENHVER GARANTI VEDRØRENDE SIKKERHED, PÅLIDELIGHED, AKTUALITET OG YDELSE AF DENNE SERVICE. offersland.net FRASKRIVER SIG ENHVER GARANTI FOR INFORMATION ELLER RÅDGIVNING OPNÅET GENNEM DENNE SERVICE. DU FORSTÅR, AT DU BRUGER offersland.net EFTER EGET SKØN OG RISIKO.

1.2 Dette sted kan indeholde links til andre websteder, der er helt uafhængige af dette websted. Vi giver ingen repræsentation eller garanti for nøjagtigheden, fuldstændigheden, pålideligheden, lovligheden, tilgængeligheden eller ægtheden af de informationer eller udtalelser, der er indeholdt på et sådant linket websted, og ethvert link til et andet websted må på ingen måde opfattes som en påtegning af os på dette websted eller af de produkter eller tjenester, der er beskrevet deri. Endvidere forstår du, at en søgning ved hjælp af offersland.net kan producere søgeresultater og links til websteder, som nogle mennesker finder ubehagelige, upassende eller stødende. offersland.net er ikke ansvarlig over for dig under nogen omstændigheder for varer, tjenester eller indhold, som du erhverver eller får adgang til på en tredjepartswebsted, eller for nogen omstændigheder, der direkte eller indirekte vedrører handlinger eller handlinger, som du foretager baseret på materiale på webstedet offersland.net.

1.3 Brugere af dette websted skal ikke stole på udtalelser, der udtrykkes på dette websted, når de træffer forretningsmæssige, medicinske, juridiske, økonomiske, personlige eller andre beslutninger. Derudover støtter vi ikke meninger fra tredjepart, der er udtrykt på linkede websteder, og intet af materialet på offersland.net er beregnet til at udgøre professionel rådgivning, hvad enten det drejer sig om forretning, medicinsk, juridisk, økonomisk, personlig eller andet, og det er heller ikke beregnet til at udskift konsultation med passende kvalificerede forretnings-, medicinske, juridiske, økonomiske, personlige eller andre praktiserende læger.

1.4 Du forstår yderligere, at Internettet indeholder uredigerede materialer, hvoraf nogle er seksuelt eksplicite og kan være stødende for dig. Du får adgang til dette materiale på din egen risiko, for så vidt offersland.net ikke har kontrol over og påtager sig intet ansvar over for sådanne materialer.

2. Fortrolighed

Din fortrolige brug af dette websted kan ikke garanteres af os. Vi er ikke ansvarlige for nogen skade, du eller nogen person kan lide som følge af et brud på fortrolighed med hensyn til din brug af dette websted.

3. Begrænsning af skader

3.1 under ingen omstændigheder vil vi, vores officerer, ansatte, entreprenører, underleverandører, leverandører, agenter, tilknyttede selskaber, datterselskaber, efterfølgere eller tildelte være ansvarlige over for nogen part for noget direkte, indirekte eller andet følgeskab for enhver brug af dette websted, eller brug af ethvert andet linket websted, selvom vi udtrykkeligt informeres om muligheden for et sådant tab. Udtrykket "tab" inkluderer uden begrænsning advokatgebyrer, mistet fortjeneste, forretningsafbrydelse og tab af programmer eller andre data på dit informationshåndteringssystem.

Derudover er offersland.net under ingen omstændigheder ansvarlige for vores officerer, ansatte, entreprenører, underleverandører, leverandører, agenter, tilknyttede virksomheder, datterselskaber, efterfølgere eller opgaver for enhver afbrydelse af tjenester, der direkte eller indirekte skyldes naturhandlinger eller årsager ud over dens rimelig kontrol, dette inkluderer uden begrænsning regeringshandlinger, krig, civile forstyrrelser, brande, oversvømmelser, storme eller terrorhandlinger.

4. Ejerskab

Alle rettigheder, titler og interesser (inklusiv alt ophavsret, varemærker og andre immaterielle rettigheder) på dette websted tilhører os. Derudover er navne, billeder og andre angivelser, der identificerer vores produkter og tjenester, vores ejendomsmærker. Alle ophavsret, varemærker og andre intellektuelle ejendomsrettigheder, der henvises til på dette websted, hører til deres respektive ejere.

5. Licens

5.1 Bortset fra, som udtrykkeligt er angivet i punkt 5.2, må intet indehold på dette websted opfattes som overdragelse af nogen licens eller ret, udtrykkeligt, under implikation eller på anden måde, under nogen af vores intellektuelle ejendomsrettigheder eller under nogen tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder og intet en del af dette websted kan reproduceres, genudgives, kopieres, transmitteres eller distribueres i enhver form eller på nogen måde.

5.2 Du tildeles herved en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, begrænset licens til at se, gengive, udskrive og distribuere materialer, der er hentet fra dette websted, forudsat at (a) sådanne materialer kun bruges til informative, ikke-kommercielle formål, og (b) at du ikke fjerner eller skjuler copyright-meddelelsen eller andre meddelelser.

6. Link til dette websted

6.1 Du kan give links til dette websted, forudsat at (a) du ikke fjerner eller skjuler copyright-meddelelsen eller andre meddelelser på dette websted, (b) du indstiller med at levere et link til dette websted, hvis du bliver bedt om at gøre det af os.

6.2 Du må ikke forespørge eller bruge dette websted gennem brug af et automatisk system uden udtrykkelig tilladelse på forhånd fra offersland.net.

7. Gældende love i tilfælde af uenighed

7.1 Disse brugsbetingelser styres af og fortolkes i overensstemmelse med U.S.A’s love, da de finder anvendelse på aftaler indgået og udelukkende udført deri. Alle uenigheder, der opstår som følge af disse brugsbetingelser, er udelukkende underlagt U.S.A’s jurisdiktion.

7.2 Du accepterer at overholde alle gældende love vedrørende brugen af dette websted.

8. Adskillelighed

8.1 Disse brugsbetingelser inkorporerer som reference alle meddelelser på dette websted og udgør hele aftalen med hensyn til din adgang til og brug af dette websted. Enhver bestemmelse i disse brugsbetingelser, som af en kompetent domstol bestemmes for at være uafkrævelig i nogen jurisdiktion, kan adskilles fra disse brugsbetingelser i denne jurisdiktion uden på nogen måde at ugyldige de resterende bestemmelser i disse brugsbetingelser. Uafkrævbarheden af en bestemmelse i en given jurisdiktion må ikke gøre denne bestemmelse uanvendelig i nogen anden jurisdiktion.